Prijs of kwaliteit

Het is lastig om waterontharders met elkaar te vergelijken. De prijs van een waterontharder is namelijk vaak opgebouwd uit willekeurige elementen zodat een vergelijking erg lastig wordt. Probeer bij het bepalen van de beste prijs voor de beste waterontharder de vergelijking terug te brengen tot de volgende elementen:

  • Verbruik van regeneratiezout en spoelwater
  • Aanschafprijs
  • Kosten voor onderhoud en garantie
  • Volumesturing of tijdsturing
  • Elektronisch of mechanisch
  • Enkele of dubbele harscilinders
  • De leverancier

 

Uitleg voor het vergelijken van waterontharders: 

[over bv. 10 jaar]

Verbruik van regeneratiezout en spoelwater
Een gezin van 4 personen zal ongeveer 150 kuub [150.000 liter] water per jaar gebruiken. In combinatie met de inkomende waterhardheid zal dit een bepaald verbruik opleveren van regeneratiezout en spoelwater. Dit gebruik zal per waterontharder sterk uiteenlopen. Vraag uw leverancier om een berekening. Geeft deze ook een garantie af voor dit verbruik?

Aanschafprijs
De gevleugelde uitspraak “goedkoop is duurkoop” gaat zeker op voor een waterontharder. Goedkope waterontharders hebben vaak een korte levensduur en kennen meer vervangingskosten. Ook zijn ze vaak tijdsgestuurd en uitgevoerd met maar 1 cilinder. Op termijn levert dit meer kosten op.

Onderhoud en garantie
Soms lijkt een waterontharder goedkoper dan dat deze in werkelijkheid is. Wanneer er vanaf het moment van aankoop een servicecontract moet worden afgesloten om zo het recht op garantie te kunnen uitoefenen dan wordt de aankoop in de praktijk dus duurder. Let dus goed op deze garantievoorwaarden. Leveranciers zijn überhaupt verplicht om twee jaar garantie te geven. Hier hoeft u dus per definitie niet voor te betalen. Er zijn in Nederland ook leveranciers die bij aankoop zelfs extra garantie geven, zonder dat u hiervoor betaald.

Volumesturing of tijdsturing
Een waterontharder moet zijn cilinders regenereren om zo opnieuw water te kunnen ontharden. Een volumegestuurde waterontharder doet dit door uw waterverbruik te tellen om zo te bepalen wanneer de regeneraties moeten plaatsvinden. Een tijdgestuurde waterontharder regenereert in functie van verstreken tijd. Dit is lastig in te stellen. Spoelt de waterontharder te vaak dan verbruikt u teveel zout. Spoelt deze te weinig dan zult u hard water geleverd krijgen. Zeker voor een gezinswoning met een sterk fluctuerend waterverbruik is een tijdgestuurde waterontharder ongeschikt.

Elektronisch of mechanisch – water en stroom?
Elektronisch gestuurde waterontharders zorgen dat de controle van de regeneraties en de registratie van het waterverbruik wordt verwerkt door een processor. Deze elektronica is ook meteen de achilleshiel van dit type waterontharder. Als er een storing plaatsvindt dan kent deze vaak zijn oorsprong in de elektronische onderdelen. Een bekend fenomeen. Verder zal een stroomstoring ervoor zorgen dat u de waterontharder opnieuw moet instellen. Een volumegestuurde, mechanische waterontharder doet in feite hetzelfde als de elektrische variant. De benodigde energie wordt nu echter opgewekt door de druk van het water in uw waterleiding. Verder zijn mechanische onderdelen duurzamer waardoor ook de onderhoudskosten lager zullen uitvallen.

Enkele of dubbele harscilinders
Een waterontharder zal op een gegeven moment moeten starten met een regeneratiecyclus. Wanneer de waterontharder voorzien is van 1 cilinder zal er op dat moment geen zacht water kunnen worden geleverd. Een systeem met 2 cilinders zal zelfs tijdens de regeneraties zacht water kunnen leveren. Wanneer deze bovendien parallel zijn aangesloten, dan is er tijdens de fase van ontharding een dubbele capaciteit en dus een dubbele doorstroom mogelijk.

De leverancier
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt op basis van bovenstaande afwegingen dan is het aan te raden om ook de leverancier mee te nemen in uw afweging. Heeft u een referentie ontvangen van bestaande klanten? Hoe is de service en / of het onderhoud geregeld? Hoe lang bestaat het bedrijf? Hoeveel medewerkers heeft dit bedrijf? Dit en wellicht meer aspecten zijn allemaal van belang voor een investering in een waterontharder.

Meer vragen over waterontharders? > waterontharders

vraag en antwoord